Základní informace

Stavba těla 

U myšek rozlišujeme dva typy stavby těla a to fancy type a pet type.

/na článku se pracuje/

Hmotnost:
Hmotnost myšek se pohybuje od 20 do 90 gramů, samci jsou o něco těžší. Existují barevné variety spojené s obezitou, například Yellow (Ay). V případě, že chováte takovou myšku, je dobré věnovat pozornost její kondici.

Teplota těla:
Normální teplota těla je 37,1°C. Obecně platí, že cítí-li se v místnosti dobře chovatel, bude se tam dobře cítit i jeho myška.

Srdeční frekvence:
Pohybuje se mezi 480-740 min-1 a množství krve je 7,6% tělesné hmotnosti.

Březost:
Obvykle trvá 19-21 dní. Během roku může mít myška 5 až 10 vrhů obvykle po 4-15 mláďatech. Počet vrhů se výrazně podepisuje na celkové kondici samic! Doporučeně množství vrhů je 2-3 během celého života myšky. Též není vhodné krýt samici před 3 měsíci věku. Myšky jsou pohlavně vyspělé daleko dříve, ale jejich fyzická dospělost je klíčová pro porod bez komplikací a kvalitní péči o mláďata ze strany matky. Dále není vhodné pouštět do chovu myšky přeléčené antibiotiky. Mají negativní vliv na zdraví mláďat.

Délka života:
Myšky se nedožívají příliš vysokého věku, průměrně jen kolem dvou let. Důležitými faktory jsou počet vrhů, kvalita krmení, přísun vitamínů a v neposlední řadě také fyzická kondice. Příliš obézní myšky často trpí nemocemi s tím spojenými.

Vlastnosti myšek

Myši jsou aktivní, podnikavá a především nesmírně zvědavá zvířata. Ve dne jsou klidnější a hodně spí, zatímco na večer a v noci se jejich aktivita stupňuje. To je možné ovlivnit časem, kdy myšky krmíte. Pokud budete pravidelně krmit brzy odpoledne, myšky se tomu přizpůsobí a budou aktivní větší část dne.

Pohybu věnují myšky asi 21% dne.

Spánku a odpočinku 45% dne.

Příjmu krmiva a pití 12% dne.

Péči o srst (komfortnímu chování) 16% dne.

Myši jsou vždy dosti cítit, lidmi je tento zápach označován jako ,, myšina". Je tomu tak všude v přírodě, každému tvorovy byl dán specifický pach (většinou určený opačnému pohlaví), který vylučují různé žlázy a kolem těchto žláz mu byla dána srst, která má za úkol nejen žlázy chránit, ale hlavně pach zadržovat a zvyšovat jeho intenzitu. 


Autor textu: 
Nick
Reliant's Mousery