Registrace myšky s VP

Registrace myšky s výpisem předků (vp)

Podmínky pro registraci:

 1. registrovat si zvíře smí pouze člen čkchm
 2. minimální věk pro registraci samce jsou 2 měsíce, u samic 3 měsíce
 3. myš musí odpovídat standardu čkchm
 4. musí být zdravá a schopná chovu 
 • Registraci myšky neobdrží a nebudou vpuštěni do chovu, (ať už VP, nebo PP) pokud:


  *má vrozený zálomek

  *je, nebo byla léčena ATB (značí, že myš má slabou imunitu)

  *má/měla nádory

  *váha pod 30g u samic

  * má symptomy značící problémy s imunitou, nebo chronické zdravotní potíže

Zvíře po uchovnění bude označené buď:

CHOVNÝ I. - zvíře nemá žádný nedostatek a odpovídá standardu

CHOVNÝ S VÝHRADOU - zvíře má nedostatky, ale v registrovaném chovu se zvíře smí využít

*uchovněná zvířata budou zapsána ve veřejném registru

Vyplněný výpis předků, nebo průkaz původu s fotografií myši, kterou chcete uchovnit, zašlete na email ckcm@email.cz 

Cena registrace jedince je 20kč 


Cena registrace je 20kč