Etický kodex

Stránky ve výstavbě.

Pravidla chovu myší

1. Krytí a březost:

  • Minimální věk samice na první plánované krytí je 3 měsíce, s minimální váhou 30g, první krytí se musí uskutečnit nejpozději do 7 měsíce věku samice.
  • Minimální věk u samce na první plánované krytí je 2 měsíce
     - Klub může udělit výjimku, pokud je samec původem z ČR, tzn. poslední 3 generace pochází z českých chovů. Minimální věk je 1 měsíc. 
  • Samice se smí krýt dvakrát, maximálně třikrát, pokud je přínosem (barva, znak, stavba, zahraniční krev,..) do chovu.
  • Samec smí krýt neomezeně, pokud se u jeho potomků neobjeví zdravotní problémy
  • Samice se smí opětovně krýt po uplynutí 55 dní od předešlého porodu.
  • V chovu je zakázáno krýt sourozence a přímé příbuzné. Tzn. rodič x potomek. Vzdálenější příbuzenská se v chovu toleruje.
  • Vyskytnou-li se v linii jakékoli problémy zdravotního nebo psychického charakteru, je chovatel povinen tento problém nahlásit. 
Za nedodržení těchto jednoduchých pravidel je člen ihned vyloučen!