Příjem členů

Členství v Českém klubu myší

Členství v klubu je dobrovolné, členem se může stát každý bez ohledu na státní příslušnost, osoby mladší 18 let se souhlasem svých zákonných zástupců. Vlastnictví myši/í není podmínkou.

Členství v klubu vzniká od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla na adresu klubu doručena přihláška a zaplacen členský příspěvek. Členství v klubu je roční a zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku na další rok do 31.3. daného roku.

Přihláška do klubu ke stažení: 


 • Vyplňte přihlášku, vytiskněte ji a podepište.
 • Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete elektronicky na emailovou adresu ckcm@email.cz .
 • Neposílejte prosím příhlášky poštou na adresu sídla klubu. V případě, že je nutné poslat přihlášku poštou, je třeba dohodnout to předem s vedením klubu. 
 • Pro urychlení registrace přikládejte kopii dokladu o zaplacení (Není podmínkou.).
 • ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Výhody členství

 • možnost účastnit se výstav, seminářů a klubových akcí
 • členové klubu platí nižší poplatky na seminářích a akcích klubu
 • registrace v jediném klubu v ČR
 • vystavení průkazu původu
 • poradenství a klubový servis

Členské příspěvky

 • členský příspěvek na rok 2019 činí 350kč (150kč registrace + 200kč roční příspěvek)
 • následující roky členové platí pouze členský příspěvek ( Pro rok 2019 činí 200kč)
 • členský příspěvek zašlete na účet 1025288412/6100
 • příspěvek zašlete až po tom co klub přijme a zpracuje vaši žádost